C
C YBER
D
A
D
A
CyberDaDa älskar problem som inte har en given lösning.
CyberDaDa gillar osäkerhet, kaos och förändring.
CyberDaDa gillar agilitet då den inte utövas religiöst, fanatiskt eller slentrianmässigt.
CyberDaDa gillar HTML5, Angular, Node.js, Go och MongoDB.
CyberDaDa bygger webbaplikationer, mobilappar och windowsapplikationer.
CyberDaDa lirar .net wcf wpf xaml asp.mvc + fler saker som förkortas med tre bokstäver.
CyberDaDa är ett Göteborgsbaserat systemutvecklingsföretag.

Kom till DaDa... låt CyberDaDa förverkliga dina drömmar
CyberDaDa IT-konsult| Snäckvägen 23  |414 75 Göteborg | 0723-11 67 76 | cyberdada@cyberdada.com | www.cyberdada.com